dilluns, 11 d’agost del 2014

SANTA MARIA DE ROCA-SANÇA. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ.

TERRA BERGUEDANA. 

Pujant cap a coll de Pal sempre ens havia cridat l’atenció el petit campanar de cadireta que sobresortia de la teulada de la masia i aquest cop va aproximar-nos a fer unes fotografies. 

 
Aquest indret és documentat l’any 1262, a l’acta de partició dels regnes, feta per Jaume I. L’església de Santa Maria de Roca-sança fou construïda al segle XIII, al peu del camí ral que des de Baga portava a la Cerdanya; pel coll de Jou a Puigcerdà i pel coll de Pendís a Bellver. La importància d’aquest camí aconsellà d’instal·lar-hi un Hospital per acollir vianants, pelegrins i malalts, hospital que fou conegut amb el nom d’Hospitalet de Roca-sança. 

L’església no va arribar mai a ser parroquial. 

Al 1314 fou encara objecte de llegats testamentaris. A partir d’aquest segle XIV se’n perden les notícies, car probablement les funcions de l’edifici i l’església quedaren anul·lades i absorbides per l’hospital de Bagà. 

L’any 1479, durant l’ocupació francesa, hi ha notícies que es dugueren algunes obres, hom ha firmat que fou construït un nou hospital, però es creu que només fou refet el vell, el qual esdevingué masia. 

La masia és documentada ja l’any 1553 en el fogatge (Joan Coll del Spitalet) i s’ha de pensar que l’església sempre més fou una capella particular. 

La petita església d'una sola nau coberta amb volta de canó lleugerament apuntada que arrenca d'un mur molt baix, fet que fa que l'edifici sigui força robust. La nau hi l'absis estan units per l'arc triomfal adovellat; l'absis és semicircular obert a llevant de l'església i amb una finestra a la zona central. La porta d'entrada és a migjorn, molt reformada en diverses campanyes de restauració. Adossada a la casa de Roca-sança, l'exterior és tapat per les construccions de la masia.

La Masia de planta rectangular amb coberta a dues aigües de teula àrab amb el carener perpendicular a la façana principal. S'estructura en planta baixa i tres pisos superiors, adaptant-se al cert desnivell del terreny.  

Bàsicament la masia fou construïda en dues campanyes, un primer cos que deuria pertànyer a l'edifici de l'hospital de Roca-sança i el segon, ampliat per les necessitats de la masia.  

Aquests moments constructius diversos es poden distingir a través del parament.  

 
La façana principal és adossada a l'absis de l'església de Roca-sança, orientada a migdia, amb una disposició totalment simètrica pel que fan les finestres i altres obertures. La coberta és a dues aigües amb teula àrab. 

A la capella de l’Hospitalet era venerada una imatge de la Mare de Déu. La qual fou cremada durant la guerra del 1936-1939.  

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada