dilluns, 11 de novembre del 2013

SANT ANDREU DE PALLOT. PUIG-REIG. BERGUEDÀ.

TERRA BERGUEDANA.

Visitàvem l’església de Sant Andreu del Cal Pallot. És una església romànica del segle XII, situada al municipi de Puig-reig, molt propera a la riera de Merlès i del mas de Cal Pallot. 

 
Manquen les notícies històriques sobre l'església de Sant Andreu. L'edifici pertany a una construcció del segle XII, dins l'onada de construccions religioses separades completament del primer romànic. 

Malgrat les dates avançades d'aquesta església, cal fer referència al conjunt de tombes antropomorfes excavades a la roca i properes a l'església, al costat de tramuntana i que demostren que un edifici anterior fou construït en època preromànica.  

Els orígens de l'església es remunten al segle X com ho certifica la necròpolis amb les tombes excavades a la roca. L'església era aleshores coneguda amb el nom de Sant Andreu Gamissans, topònim que es va conservar fins el segle XVIII (en la visita pastoral efectuada pel prior de Sant Martí de Puig-Reig de l'any 1726).  

La "Villa Gamisane" és documentada des de finals del segle X i l'any 1312, l'església de Sant Andreu era parroquial, categoria que va perdre a l'època moderna.

L'església és d'una sola nau, amb carreus força regulars, sobretot a l'absis, de grans proporcions i seguint filades horitzontals i col·locats a trencajunts. 

La nau està resseguida a l'interior per una doble bancada de pedra que la voreja i de la qual solament es veu la filada superior, degut a l'aixecament del nivell del terra. 

A tramuntana s'obre la porta d'accés formada per dos arcs de mig punt adovellats i en aquest mateix mur s'obre una fornícula d'arc apuntat. Aquesta entrada insòlitament és orientada a tramuntana. 

L'església és coberta amb volta de canó apuntada que arrenca d'una cornisa que segueix tota l'església.  

L'absis és separat de la nau per l'arc triomfal i té una finestra d'arc de mig punt monolítica amb dos arcs en degradació. 

Una finestra al mur de ponent de doble esqueixada i el campanar d'espadanya del qual resten solament una de les dues obertures, són elements en difícil estat de conservació.  

Destaquen les seves pintures murals romàniques a l’absis i l’arc triomfal atribuïdes al mestre de Lluçà i vinculades a les de l'església de Sant Martí de Puig-reig.  

A destacar també, les tombes antropomorfes al perímetre del temple i malgrat és mal cuidat una tina excavada a la roca.  

L’església de Sant Andreu de Pallot esta catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local. Actualment el conjunt presenta un estat força deteriorat. 

Text i recull dades. Miquel Pujol Mur. 
Fotografia: M. Rosa Planell Grau.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada